Usługi

GRP-Service jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w produkcji różnego rodzaju zbiorników z kompozytu świadczy również usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zbiorników i rurociągów. Przeprowadzamy naprawy zarówno zbiorników i instalacji rurociągowych własnej produkcji, jak i elementów wyprodukowanych przez inne firmy. Usługi w tym zakresie wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość oraz priorytetowe podejście, które wynika ze zrozumienia, że awaria zbiornika, czy rurociągu może sprawić, że klient ponosi straty. W związku z tym nasze mobilne zespoły fachowców usuwają usterki w możliwie najkrótszym czasie.

Nasza firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania napraw różnego rodzaju zbiorników (m.in. ciśnieniowych, bezciśnieniowych, do substancji żrących), a każda usługa kończy się sporządzeniem dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez UDT. Jest ona sporządzana na podstawie przeprowadzonego wcześniej odbioru jakościowego, który obejmuje uruchomienie instalacji i zweryfikowanie prawidłowości jej działania.

Nasze usługi:

Zabezpieczenia zbiorników stalowych i betonowych
Uszczelnianie zbiorników betonowych
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zbiorników i rurociągów
Naprawy, przeglądy okresowe, konserwacje zbiorników z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym

Świadczone przez nas usługi odnoszą się nie tylko do zbiorników i rurociągów z kompozytu, ponieważ oferujemy również zabezpieczanie i uszczelnianie zbiorników betonowych oraz stalowych. Wykorzystujemy w tym celu wysokiej jakości kompozyt, który dzięki fachowej obróbce może stanowić właściwe zabezpieczenie zbiorników wykonanych z innych tworzyw. Do tego typu usług podchodzimy indywidualnie, opierając się na specyfice danego zbiornika. Zachęcamy do kontaktu z nami– odpowiemy na wszystkie pojawiające się pytania.