Serwis i naprawa - GRP Service
25.02.2022

Serwis i naprawa

Nasza firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania napraw różnego rodzaju zbiorników (m.in. ciśnieniowych, bezciśnieniowych, do substancji żrących), a każda usługa kończy się sporządzeniem dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez UDT. Jest ona sporządzana na podstawie przeprowadzonego wcześniej odbioru jakościowego, który obejmuje uruchomienie instalacji i zweryfikowanie prawidłowości jej działania.